Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
  • A  A  A  

Nieuw regio- en ROAZ-beeld gepubliceerd

 

rivier in weidelandschapEr zijn steeds meer mensen die zorg nodig hebben, terwijl het aantal zorgverleners en mantelzorgers afneemt. Dit geldt landelijk, maar zeker ook voor de regio Noord (de provincie Groningen en de kop van Drenthe).

Goede zorg kunnen blijven bieden, vraagt om de Juiste Zorg op de Juiste Plek en ook op een andere kijk op zorg. Samen met Groninger (en Drentse) zorg- en welzijnsorganisaties, de provincie Groningen, gemeenten en patiëntenorganisaties werken we daarnaartoe. Het Regiobeeld provincie Groningen 2023 en het ROAZ-beeld (voor acute zorg) zijn hierbij het startpunt. Ze laten ons zien hoe (acute) zorgvraag en -aanbod zich de komende jaren gaan ontwikkelen en welke knelpunten er zijn.

Op basis van de regiobeelden zullen de komende tijd gezamenlijk acties worden ontwikkeld om de (acute) zorg in onze provincie toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit te houden. Zorgbelang Groningen zorgt – evenals bij de totstandkoming en uitvoering van de Regiovisie Gezonde Groningers, Gezonde Zorg – de inbreng van het perspectief van patiënten, cliënten, mantelzorgers, naasten en andere inwoners van de provincie Groningen.

Regiobeeld provincie Groningen 30 juni 2023
ROAZ-beeld Noord Nederland juni 2023