Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
  • A  A  A  

Ommelander Ziekenhuis en Zorgbelang Groningen gaan samenwerken

Samenwerken: handen die twee puzzelstukjes ineen schuivenOnlangs ondertekenden het Ommelander Ziekenhuis Groningen en Zorgbelang Groningen een samenwerkingsconvenant. De samenwerking tussen het ziekenhuis en de belangenorganisatie voor patiënten draagt verder bij aan de relatie van het ziekenhuis met inwoners uit de regio. En hiermee ook aan voldoende, toegankelijke, betaalbare en kwalitatief goede (ziekenhuis)zorg in Noord- en Oost Groningen.

Door de maatregelen rond het coronavirus kon het convenant niet in een feestelijke setting worden ondertekend. Dit maakt de intentie die uit het convenant spreekt er niet minder om. In tijden van crisis is het belangrijk om samen met patiënten te kijken welke zorg op welke plek belangrijk is. Daarom vindt het Ommelander Ziekenhuis patiëntparticipatie juist nu essentieel. Hennie Sanders, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Ommelander Ziekenhuis: “Wij vinden het belangrijk dat de wensen en verwachtingen van inwoners in Noord- en Oost Groningen ten aanzien van de zorg in het algemeen en de ziekenhuiszorg in het bijzonder, worden vertaald naar een concreet zorgaanbod van het ziekenhuis. Samen met Zorgbelang Groningen doen we projecten om dit nu en in de toekomst voor elkaar te krijgen.”

Jarenlange deskundigheid en ervaring

Zorgbelang Groningen beschikt over jarenlang opgebouwde deskundigheid en ervaring om ‘de mensen om wie het gaat’ te betrekken bij belangrijke keuzes, hun ervaringen te horen en om te zetten naar concrete verbeterpunten en -acties. Edwin Klok, directeur-bestuurder van Zorgbelang Groningen: “Het is nodig om inwoners te betrekken bij belangrijke keuzes over veranderingen in de zorg, zoals in het recente verleden de verhuizing van het ziekenhuis. Door hen te betrekken, kun je zorg zo goed mogelijk laten aansluiten bij de wensen, behoeften en mogelijkheden van de (toekomstige) patiënten van het ziekenhuis. Dit maakt zorg effectiever én efficiënter”.

Belangrijke thema’s

Thema’s die de komende jaren aan bod kunnen komen, zijn bijvoorbeeld eHealth, zorg voor laaggeletterdheid, zorg voor kwetsbare ouderen, een gastvrij ziekenhuis, preventie, vitaliteit en Positieve Gezondheid. Maar ook een onderwerp als de verplaatsing van zorg van het ziekenhuis naar bijvoorbeeld de huisarts en/of naar verpleeghuis en thuiszorg is genoemd. Edwin Klok: “We gaan gezamenlijk kijken, met welke projecten we – zodra het mogelijk is – gaan starten.”

Goede zorg en duurzame oplossingen

Het convenant is afgesloten voor een periode van 4 jaar. Goede zorg en duurzame oplossingen voor de zorg bereik je alleen samen met de mensen om wie het gaat.