Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
  • A  A  A  

Regioplan Groningen

In het Regioplan ‘Gezonde Groningers, gezonde zorg’ staan de vier grootste knelpunten die tot problemen kunnen leiden als er niets verandert: toenemende schaarste in het zorgaanbod, een stijgende zorgvraag, mentale gezondheidsproblemen en grote gezondheidsverschillen tussen inwoners. Per knelpunt zijn in het regioplan een gezamenlijke ambitie en concrete doelstellingen geformuleerd.

Download deze publicatie