Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
  • A  A  A  

Regiovisie Gezonde Groningers, Gezonde Zorg – betrek inwoners bij de uitvoering

voorkant regiovisieMeer gezonde jaren voor Groningers bereiken we door samen te investeren in gezondheid, een gezonde leefstijl en een gezonde leefomgeving. Zorginstellingen, kennisorganisaties, burgerinitiatieven, zorgverzekeraars en overheden hebben de handen ineengeslagen. In de Regiovisie Gezonde Groningers, gezonde zorg wordt in vier actielijnen de koers voor de komende tien jaar uitgezet om hier gezamenlijk aan te werken.

Vier actielijnen

  1. Meer doen met beschikbare middelen
  2. Meer preventie, welzijn, samenleving en gezonde leefomgeving
  3. Datagebaseerd werken en monitoren
  4. Professionals van de toekomst

Rol Zorgbelang Groningen

Zorgbelang heeft bij de totstandkoming van de regiovisie steeds het perspectief van inwoners naar voren gebracht. En zal met name de ontwikkelingen rond actielijn 3 (datagebaseerd werken en monitoren) kritisch constructief volgen, zegt directeur-bestuurder Rinze Bouius in een interview voor de website De Juiste Zorg op de Juiste Plek. “Het is interessant om data te benutten om de zorg te verbeteren”, vindt hij. “Maar data op zich bepalen niet wat goede zorg is. De cliënt moet aan de voorkant centraal staan en de zorg en ondersteuning moet aansluiten bij de behoefte.”

De regiovisie werd eind februari overhandigd aan gedeputeerde Tjeerd van Dekken van de provincie Groningen.