Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
  • A  A  A  

Samen werken aan betere klompvoetzorg

Een kolfruimte en speelgoed in de gipskamer, een presentatie voor echoscopisten die 20-wekenecho’s maken en een extra dag in de week waarop ouders naar het spreekuur kunnen komen. Deze en andere verbeteringen zijn de uitkomsten van het project Klompvoet in het UMCG. In dit tripartiete* project is onderzocht hoe de zorg aan kinderen met een klompvoetje en hun ouders wordt ervaren en kan worden verbeterd. Betrokken waren zorgverleners van het UMCG, twee ervaringsdeskundige ouders, de Nederlandse Vereniging Klompvoetjes (nu Stichting Klompvoet Nederland), Menzis en Zorgbelang Groningen.

Onderdeel van het project waren de wachtkamerinterviews die Zorgbelang Groningen in het voorjaar van 2019 heeft afgenomen bij ouders die met hun kind op de polikliniek Orthopedie kwamen. Wat zijn hun ervaringen? Wat vinden zij belangrijk in de behandeling, ondersteuning en informatievoorziening? Wat gaat goed? Wat kan beter? De uitkomsten zijn door de projectgroep opgepakt en alle verbeterpunten zijn doorgevoerd. In het voorjaar van 2021 volgt een nameting.

Meer informatie over de inhoud en uitkomsten van het project is te lezen in de Samenvatting Project Klompvoet UMCG. Via de quote rechts (De ervaring) lees je een interview met Robert Boekestijn van de Stichting Klompvoet Nederland over dit project.

* Tripartiete samenwerking houdt in dat de drie bij zorg betrokken partijen – zorgaanbieders, zorgverzekeraar en de patiënt/naaste – gelijkwaardig samenwerken aan de verbetering van zorg. Meer informatie