Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
 • A  A  A  

Tripartiete samenwerking

Driehoek met patiënten (bovenin), zorgaanbieder en zorgverzekeraar. De driehoek staat voor gelijkwaardige samenwerking.

Wanneer

2006 – heden

Waar

Martini Ziekenhuis, Ommelander Ziekenhuis Groningen, Refaja Ziekenhuis, UMCG

Wat

Ervaringsdeskundige patiënten/patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraar Menzis (namens alle zorgverzekeraars) en Zorgbelang Groningen werken als gelijkwaardige partners samen aan de verbetering/vernieuwing van zorg. We kijken naar wat goed gaat, wat beter kan en gaan samen aan de slag om deze verbeteringen te realiseren.

Doel

Verbeteren van informatie en behandelingen voor patiënten met diverse aandoeningen én hun naasten.

Activiteiten

De werkwijze die we gezamenlijk hebben ontwikkeld, noemen we het Groninger model. In ieder project nemen we – globaal – de volgende stappen:

 • Stap 1 – Overleg van betrokken partijen
 • Stap 2 – Toetsen van huidige zorg
 • Stap 3 – Vaststellen verbeterpunten
 • Stap 4 – Opstellen verbeterplan
 • Stap 5 – Uitvoeren verbeteracties
 • Stap 6 – Bewaken voortgang
 • Stap 7 – Vaststellen eindresultaat
 • Stap 8 – Uitvoeren nameting

Resultaten

Door de jaren heen hebben we tientallen projecten uitgevoerd. Hierdoor sluit de zorg beter aan op de wensen, behoeften en ervaringen van patiënten en naasten.
Bijvoorbeeld door:

 • meer op de patiënt en naaste afgestemde informatie;
 • het verkorten van toegangs- en doorlooptijden;
 • de mogelijkheid van meerdere onderzoeken en behandelingen op één dag;
 • één centraal aanspreekpunt bij wie de patiënt en naaste het gehele behandeltraject terecht kunnen;
 • meer aandacht voor psychosociale begeleiding van en nazorg voor de patiënt en naaste;
 • meer aandacht voor palliatieve zorg indien geen behandeling meer mogelijk is.

Samenwerkingspartners

Ervaringsdeskundige patiënten, patiëntenorganisaties, Martini Ziekenhuis, OZG, Refaja Ziekenhuis, UMCG, Menzis.

Publicaties

Download Samenvatting project Hersentumor UMCG Samenvatting van de inhoud en uitkomsten van het project ‘Zorg voor mensen met een hersentumor in het UMCG’. In dit project werkten zorgverleners van het UMCG, Zorgbelang Groningen, patiëntenvereniging Hersenletsel.nl, ervaringsdeskundigen en Menzis samen aan betere zorg en ondersteuning aan mensen met een hersentumor en hun naasten.
Download Samenvatting Project Klompvoet UMCG Samenvatting van de inhoud en uitkomsten van het project Klompvoet in het UMCG. In dit project werkten het UMCG, Zorgbelang Groningen, Stichting Klompvoet Nederland, ervaringsdeskundigen en Menzis samen aan betere zorg en ondersteuning aan kinderen met een klompvoetje en hun ouders.