Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
  • A  A  A  

Samenwerken voor betere palliatieve zorg

Er is veel aandacht voor palliatieve zorg en hoe we de kwaliteit ervan voor én met patiënten en naasten kunnen verbeteren. Terecht! Want als je te horen krijgt dat je niet meer beter wordt, kan het best zijn dat je nog jaren met een ziekte leeft. Wat is dan belangrijk in je leven? En dat van je naaste(n)? Welke lichamelijke, sociale, psychische en spirituele behoeften zijn er? Deze vragen staan centraal in de palliatieve zorg.

Flyer met resultaten

Alle aandacht voor palliatieve zorg leidt tot mooie resultaten, ook in onze regio. Dit blijkt uit de flyer van Consortium Ligare met daarop de ‘highlights’ van 2023. In dit consortium werken onderwijs, onderzoek, zorgprofessionals en een vertegenwoordiging van patiënten samen aan een goede kwaliteit van palliatieve zorg in de provincies Drenthe, Friesland, Groningen en Overijssel. Daarmee doet het consortium zijn naam eer aan want Ligare betekent ‘verbinden’.

Participatie

Zorgbelang Groningen werkt hier met veel enthousiasme aan mee. Zo hebben we het afgelopen najaar verkend hoe het in Noordoost Nederland eigenlijk zit met patiëntparticipatie in de palliatieve zorg. Waar gebeurt dit? In welke vorm? Hoe kunnen we van elkaar leren? En ervoor zorgen dat de stem van patiënten en naasten nog beter wordt ingebed in de organisatie van palliatieve zorg zodat we met elkaar de goede dingen blijven doen? Dit voorjaar maken we hiervoor een projectplan waarmee we in Consortium Ligare de komende jaren aan de slag kunnen.

Publieksbewustwording

Daarnaast denken en werken we in 2024 – net als in 2023 – binnen de Netwerken Palliatieve Zorg Groningen mee aan publieksbewustwording over het belang van het maken van keuzes voor de laatste levensfase. Wat kan inwoners van de provincie Groningen helpen in het gesprek met naasten en zorgverleners over wat voor hen belangrijk is en wat ze hiervoor kunnen en willen regelen? Een folder, website en bijeenkomsten (zoals van de Academie Zorgbelang in december) gaan bijdragen aan meer bewustwording en daardoor tot meer eigen regie én kwaliteit van leven, ook in de laatste levensfase.

Goede palliatieve zorg bereiken we alleen samen met de mensen om wie het gaat!

Uitsnede voorkant flyer ligare