Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
  • A  A  A  

Samenwerking en participatie leidt tot (nog) betere aanpak röntgendiagnostiek bij de Huisartsenpost

Illustratie van zorgverlener die röntgenfoto bekijkt.Welke ervaringen hebben patiënten met röntgendiagnostiek bij de Huisartsenpost in de stad Groningen? De SEH (Spoedeisende Hulp) en de Radiologie van Martini Ziekenhuis hebben samen met de Doktersdienst en Zorgbelang Groningen ervaringen van patiënten in kaart gebracht en geëvalueerd. Uit het onderzoek blijkt dat patiënten de zorg en de informatievoorziening over het algemeen (zeer) positief ervaren. En inmiddels zijn verbeteracties volop in gang gezet.

Voorheen werden patiënten, die met verdenking van een fractuur (breuk) op de Huisartsenpost in Groningen kwamen, voor het maken van een röntgenfoto standaard verwezen naar de SEH (Spoedeisende Hulp) van het Martini Ziekenhuis. Dit was voor zowel patiënten als zorgverleners niet altijd handig en efficiënt, zorgde voor nog meer drukte op de SEH, ‘onnodige’ bezoeken aan de SEH voor mensen die geen breuk hadden en meer kosten. Daarom werd besloten om bij de Huisartsenpost ook de mogelijkheid van röntgendiagnostiek te realiseren. Bij constatering van een breuk, gaan patiënten alsnog naar de SEH.
Om te achterhalen welke ervaringen patiënten hebben met deze route, met de informatievoorziening, de bejegening en de wachttijd, is een vragenlijst uitgezet onder 160 patiënten die op de Huisartsenpost waren geweest.

De raadpleging

Het doel van de raadpleging was het evalueren van de ervaringen van patiënten met de route van Huisartsenpost, via de Radiologie, eventueel naar de SEH, en weer naar huis. Er werd gevraagd naar de beleving en ervaringen in verschillende ‘stappen’, zoals met de bereikbaarheid, de wachttijden, de bejegening en de informatievoorziening.

Uitkomsten

Over het algemeen waren patiënten tevreden over de bereikbaarheid van de Huisartsenposten en werd voor de behandeling en de zorg op de Huisartsenpost, de radiologie en de SEH een dikke 8 gegeven! Verder vond met de wachttijd op de Huisartsenpost acceptabel en die op de SEH redelijk acceptabel.
De medewerkers werden als vriendelijk en deskundig ervaren. Daarnaast werd de informatievoorziening over de gang van zaken goed gewaardeerd, zowel op de SEH als de Huisartsenpost.
Als suggesties werden genoemd dat men de uitslag van de foto bij voorkeur in een aparte ruimte zou krijgen en men graag een indicatie over de wachttijd op de SEH zou ontvangen. Ook krijgen patiënten graag, als ze geen breuk blijken te hebben, een mitella of drukverband aangelegd.

Verbeteracties

Inmiddels zijn er diverse verbeteracties in gang gezet. Als er geen fractuur is, wordt op de Huisartsenpost nu standaard een mitella of drukverband aangelegd. Verpleegkundig specialisten en assistenten op de Huisartsenpost zijn geschoold in het aanleggen hiervan. Daarnaast worden patiënten nu apart in een kamer geïnformeerd over de uitslag en algemene informatie over de wachttijd wordt getoond op schermen.

Meer informatie

Flyer diagnostiek SEH HAP def

 

Afbeelding logo's samenwerkingspartners