Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
  • A  A  A  

Gezocht: Voorzitter voor de cliëntenraad van zorginstelling De Bruggen!

Logo De BruggenZorginstelling De Bruggen biedt beschermd wonen en begeleiding op individueel- en groepsniveau en is gespecialiseerd in het begeleiden van personen vanaf 17 jaar met een (complexe) meervoudige problematiek.

De cliëntenraad

Om de belangen en perspectieven van cliënten te waarborgen, werkt De Bruggen nauw samen met de cliëntenraad. De cliëntenraad toetst het beleid en de kwaliteit en adviseert, gevraagd en ongevraagd, vanuit het perspectief van cliënten (en naasten) over thema’s als kwaliteit, transparantie, veiligheid, goed bestuur en nog veel meer! Momenteel bestaat de cliëntenraad uit drie leden, de raad kan bestaan uit maximaal vijf leden, inclusief de voorzitter.
De Bruggen is op zoek naar een voorzitter voor de cliëntenraad. Wil jij weten wat er komt kijken bij deze mooie, uitdagende en betekenisvolle functie? Lees dan snel verder!

Wat is de rol van de voorzitter?

Er wordt van de voorzitter van de cliëntenraad verwacht dat hij/zij onder andere:

  • Geïnteresseerd is in de doelgroep van De Bruggen
  • In staat is tot gemeenschappelijke belangenbehartiging van de cliënten
  • Bereid is om zes uur per maand aan de werkzaamheden van de cliëntenraad te besteden
  • En scholing wil volgen op het gebied van medezeggenschap en ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg, beschermd wonen en de verslavingszorg

Meer weten?

Wil jij de belangen van cliënten van De Bruggen behartigen en vind je het leuk om als voorzitter van de cliëntenraad hier een voortrekkersrol in te vervullen? Bekijk dan snel voor meer informatie en de sollicitatieprocedure de vacature.
Heb je vragen over de vacature of de procedure, neem dan contact op met Petra Steenbergen van Zorgbelang Groningen, tel. 06 – 52450631, of p.steenbergen@zorgbelang-groningen.nl. Zorgbelang Groningen is betrokken bij de ondersteuning van de cliëntenraad van De Bruggen.