Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
  • A  A  A  

Voor zorg naar het buitenland, is dat een goed idee? Deel je wensen en ervaringen via de online vragenlijst!

Tekening van een wapperende Nederlandse en Duitse vlagInwoners van Nederland kunnen gebruikmaken van medische zorg in Europese buurlanden, dat heet grensoverschrijdende zorg. Je kunt naar het buitenland voor een kleine ingreep, operatie of revalidatietraject. Maar ook voor de behandeling van kanker of een zeldzame ziekte.
Zorg over de grens kan aantrekkelijk zijn, bijvoorbeeld vanwege een kortere wachttijd of reisafstand. Weten inwoners van Groningen en Drenthe dat deze mogelijkheid er is? Hebben ze hier ervaring mee? En: hoe kan deze zorg worden verbeterd? Zorgbelang Groningen en Zorgbelang Drenthe horen dit graag via een online vragenlijst. De uitkomsten worden gebruikt in het project ‘Common Care’ voor betere zorg in de grensregio.

Wat zijn jouw wensen en ervaringen? Deel ze via de online vragenlijst
Woon je in de provicie Groningen of Drenthe? Dan kun je de vragenlijst invullen via https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/commoncare. Vragen die gesteld worden zijn bijvoorbeeld: ben je op de hoogte van grensoverschrijdende zorg en hoe deze wordt vergoed? Hoe wil je over deze zorg geïnformeerd worden? Welke zorg wil je ontvangen en wat is de reden daarvoor? Waarom zou je kiezen voor zorg ‘over de grens’ of waarom juist niet? En: welke ervaringen heb je al met deze zorg?
Met de uitkomsten kan zorg in de grensregio beter worden georganiseerd en afgestemd op de wensen en behoeften van inwoners.

Samen ontwikkelen van zorg
Zorgbelang heeft de vragenlijst ontwikkeld als onderdeel van het project Common Care. Dit is een samenwerking op het gebied van grensoverschrijdende zorg tussen zorginstellingen in de noordelijke grensstreek van Nederland en Duitsland.
Zorgbelang wil dat inwoners actief worden betrokken bij ontwikkelingen in de zorg. In het project Common Care zorgt Zorgbelang daarom dat de bewoners van de betrokken regio’s worden geïnformeerd en dat zij op verschillende momenten en manieren actief kunnen meedenken en meepraten, zoals via de vragenlijst. Dit draagt bij aan een betere kwaliteit van grensoverschrijdende zorg. Goede zorg bereiken we alleen samen met de mensen om wie het gaat!

Betere zorg in de grensregio
´Common Care´ moet ertoe leiden dat inwoners van het grensgebied sneller en dichtbij huis de zorg kunnen krijgen die zij nodig hebben. Zo wordt in het project onder andere onderzocht hoe schommelingen in aanbod en vraag naar medisch specialistische zorg kunnen worden opgevangen. Kan bijvoorbeeld een tekort aan Duitse reumatologen of aan Nederlandse internisten worden opgelost door specialisten of patiënten de grens over te laten gaan?

Samenwerkingspartners
Samenwerkingspartners in het project zijn het UMCG, Ommelander Ziekenhuis Groningen, Treant Zorggroep, het Pius-Hospital in Oldenburg, Klinikum Leer, Reha-Zentrum in Bad Zwischenahn, Duitse patiëntenverenigingen en Zorgbelang Groningen en Drenthe. Ook andere partijen die nodig zijn voor goede zorg in de Eems Dollard grensregio, worden betrokken.

Financiering
Common Care wordt in het kader van INTERREG uitgevoerd en financieel ondersteund door de EU, de provincie Groningen, provincie Drenthe en het Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung.

Meer informatie
Wil je meer weten over dit project of deze vragenlijst? Neem dan contact op met Jolanda Fritsma van Zorgbelang Groningen (j.fritsma@zorgbelang-groningen.nl of 06 11771714) of Rolinde Alingh van Zorgbelang Drenthe (r.alingh@zorgbelang-drenthe.nl of  06 82402391).