Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
  • A  A  A  

Common care

Vlag van

Wanneer
2019 – 2021

Waar
Eems Dollard grensregio van Nederland en Duitsland

Wat
‘Common Care’ is een samenwerking op het gebied van grensoverschrijdende zorg tussen zorginstellingen in de noordelijke grensstreek van Nederland en Duitsland. De zorginstellingen kijken hoe zij elkaar kunnen aanvullen en van elkaar kunnen leren op het gebied van grensoverschrijdende zorg. Hoe kunnen schommelingen in aanbod en vraag naar medisch specialistische zorg worden opgevangen. Kan bijvoorbeeld een tekort aan Duitse reumatologen of aan Nederlandse internisten worden opgelost door specialisten of patiënten de grens over te laten gaan?

Doelen
Patiënten krijgen in het grensgebied dichtbij huis de zorg die zij nodig hebben. Dit vraagt om:
– een duurzame infrastructuur en een toegankelijk zorgaanbod in de Eems Dollard grensregio:
– een efficiënte inzet van.de zorg.

Activiteiten
In het project informeert Zorgbelang de inwoners van de betrokken regio. Daarnaast organiseert Zorgbelang op verschillende momenten en manieren dat inwoners – op basis van hun wensen en ervaringen – kunnen meedenken en meepraten over het vormgeven van grensoverschrijdende zorg. Onder andere via:
– een vragenlijst voor geïnteresseerde inwoners uit de regio;
– interviews met patiëntenorganisaties.

Resultaten 2020
Onderzoek naar wensen, behoeften en ervaringen inwoners Noord-Nederland t.a.v. zorg in Duitsland
Driekwart van de inwoners van Noord-Nederland is bereid om geplande medische zorg in Duitsland te ontvangen. Ze gaan graag de grens over voor bijvoorbeeld een onderzoek, een (dag)behandeling of een ziekenhuisopname van enkele dagen. Inwoners zien de voordelen van grensoverschrijdende zorg als aanvulling op de zorg in Nederland, maar kiezen hier alleen voor als deze zorg door de verzekeraar wordt vergoed.
Interview Jolanda Fritsma in het TV-programma Ohne Grenzen op 4 november over onderzoeksresultaten

Samenwerkende partners
UMCG, Ommelander Ziekenhuis Groningen, Treant Zorggroep, het Pius-Hospital in Oldenburg, Klinikum Leer, Reha-Zentrum in Bad Zwischenahn, Zorgbelang Groningen en Drenthe, en de Duitse patiëntenverenigingen. Ook andere ziekenhuizen, zorgverzekeraars en belanghebbenden die nodig zijn voor een hoogwaardig zorgnetwerk in de Eems Dollard grensregio, zullen worden betrokken.

Financiering
Common Care is een Interreg-project uit het subsidieprogramma van de Europese Unie en wordt gefinancierd vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Ministerium für Bundesangelegenheiten Niedersachsen en de provincies Drenthe en Groningen.

Logo's Financiers

Publicaties

Download Onderzoeksrapport Grensoverschrijdende zorg in de Eems-Dollard regio Rapport met uitkomsten van het onderzoek naar de wensen, behoeften en ervaringen van inwoners van Noord-Nederland ten aanzien van grensoverschrijdende zorg in Duitsland. Het onderzoek is uitgevoerd door Zorgbelang Drenthe en Zorgbelang Groningen in opdracht van het programma Common Care. De uitkomsten worden binnen het programma gebruikt om de grensoverschrijdende zorg in de Eems-Dollard regio […]