Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
  • A  A  A  

Onderzoeksrapport Grensoverschrijdende zorg in de Eems-Dollard regio

Rapport met uitkomsten van het onderzoek naar de wensen, behoeften en ervaringen van inwoners van Noord-Nederland ten aanzien van grensoverschrijdende zorg in Duitsland. Het onderzoek is uitgevoerd door Zorgbelang Drenthe en Zorgbelang Groningen in opdracht van het programma Common Care. De uitkomsten worden binnen het programma gebruikt om de grensoverschrijdende zorg in de Eems-Dollard regio (EDR) beter aan te laten sluiten bij de behoeften van de inwoners die daar mogelijk gebruik van gaan maken.

Download deze publicatie