Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
  • A  A  A  

De Wind in de Zijlen

Foto van de sluizen in Delfzijl

Wanneer
2016 – 2018

Wat
Onderzoeken wat het toepassen van Positieve Gezondheid betekent voor:
– professionals en burgers;
– de organisatie en financiering van zorg en welzijn.

Doelen
Het doel van dit project was inwoners van de gemeente Delfzijl in staat stellen om een betekenisvol en plezierig leven te kunnen leiden in een optimale woonomgeving.
Daarnaast bood dit project een leertuin waarin verschillende belanghebbende partijen konden experimenteren met een andere inrichting van zorg in het sociale domein.

Activiteiten fase 1 (2016-2017)
Deze fase stond in het teken van verwachtingen: ‘wat denken we dat het ons op gaat leveren?’. Aan de hand van het concept Positieve gezondheid is gesproken met inwoners van de gemeente Delfzijl en met burgerinitiatieven, beleidsmakers, zorgaanbieders en zorg-/hulpverleners die direct contact hebben met inwoners. Wat levert het op wanneer gedacht wordt ‘vanuit inwoners die zelf aangeven wat hun leven betekenis geeft, wat zij hiervoor nodig hebben en hoe zij zelf willen participeren’?

Activiteiten fase 2 (2018)
Deze fase stond in het teken van experimenteren en ervaren. Met ‘value-cases’ brachten we vanuit verschillende perspectieven de waarde van drie burgerinitiatieven in kaart en hoe deze bijdragen aan de Positieve Gezondheid op buurt- of wijkniveau.
In een voor dit project gemaakte video wordt getoond hoe inwoners zelf bijdragen aan de Positieve Gezondheid van hun wijk of dorp.

Resultaten
De ervaringen uit het project:
– verwerkten we in het ‘Inspiratieboek Leertuin Positieve Gezondheid´;
– waren najaar 2018 onderwerp van het Gronings symposium ‘Eigen regie & Leefbaarheid & Positieve Gezondheid’.
Dit symposium werd afgesloten met de oprichting van het ‘Gronings Netwerk Positieve Gezondheid’ waarin we van elkaar willen leren en elkaar willen inspireren.

Samenwerkingspartners
Zorgbelang Groningen werkte in dit project samen met Stichting Goed Zo, Gemeente Delfzijl en Value2share.

Publicaties

Download Inspiratieboek Leertuin Positieve Gezondheid, Eigen regie en leefbaarheid in wijken en dorpen Inspiratieboek gebaseerd op de ervaringen die van medio 2016 tot medio 2018 zijn opgedaan met het concept Positieve Gezondheid in het project ‘De Wind in de Zijlen’ in Delfzijl.