Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
  • A  A  A  

Gevraagd: leden voor de cliëntenraad van Ambulancezorg Groningen – reageren kan tot 25 oktober!

Ambulancezorg Groningen is op zoek naar leden voor de cliëntenraad. De cliëntenraad behartigt de collectieve belangen van alle (toekomstige) cliënten van Ambulancezorg Groningen met extra aandacht voor patiënttevredenheid en patiëntenparticipatie. Daarvoor heeft de cliëntenraad regelmatig overleg met de directeur-bestuurder. De cliëntenraad toetst het beleid van Ambulancezorg Groningen en adviseert, gevraagd en ongevraagd, vanuit het perspectief van de cliënt (en zijn/haar naasten).

Thema’s

Op deze manier zet de cliëntenraad zich namens de cliënten van Ambulancezorg Groningen in voor thema’s als:
• transparantie
• kwaliteit
• veiligheid
• goed bestuur
• toegankelijkheid
• de ambulance als schakel in de keten van acute én planbare zorg
• elektronisch patiëntendossiers en Persoonlijke gezondheidsomgeving
• behandelbeperkingen
• communicatie
• de werving van de directeur/bestuurder en leden van de Raad van toezicht in geval van vacatures.
De invulling van de medezeggenschap (activiteitenplan), de verdeling van bestuurstaken en het huishoudelijk reglement zullen door de toekomstige cliëntenraadsleden worden bepaald en in overleg met Ambulancezorg Groningen worden vastgelegd.

Meer informatie en interesse?

In de Oproep leden cliëntenraad Ambulancezorg Groningen vind je meer informatie over de functie. Zorgbelang Groningen, onafhankelijke belangenorganisatie voor patiënten, ondersteunt bij het instellen van deze cliëntenraad. Voor meer informatie en belangstelling voor deze vacature kun je contact opnemen met Andries Kroese, beleidsmedewerker bij Zorgbelang Groningen, via telefoonnummer 06 1547 4422 of per mail via a.kroese@zorgbelang-groningen.nl.

Let op: reactie-termijn verlengd!

Deze oproep staat open tot en met zondag 25 oktober 2020. Gesprekken met kandidaten worden gehouden in de week van 2 november.