Aangepaste dienstverlening Zorgbelang Groningen i.v.m. coronavirus COVID-19
Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
  • A  A  A  

In contact in de zorg

Illustratie van een beeldscherm met een persoon in beeld waarmee via de computer wordt gebeld

Wanneer?
2021 – 2022

Waar
Provincie Groningen

Wat
(Verder) ontwikkelen van ‘zorg op afstand’ vanuit het perspectief van patiënten en naasten/mantelzorgers. Beeldbellen en telefonische consulten staan hierbij centraal, al worden andere vormen niet uitgesloten.

Doelen
Het slimmer organiseren van zorg door een effectieve inzet van ‘zorg op afstand’, zoals beeldbellen en telefonische consulten, in de provincie Groningen.

Activiteiten

  • Startbijeenkomst
  • Online vragenlijstonderzoek onder inwoners van de provincie Groningen naar hun ideeën en ervaringen rond zorg op afstand en met name telefonische consulten en beeldbellen

Samenwerkende partners
Onderling Sterk Steunpunt – provincie Groningen, Platform Hattinga Verschure en zaVie, de Vereniging Groninger Dorpen, het Martini Ziekenhuis, Ommelander Ziekenhuis en UMCG, Zorgadvies Groningen, de Groninger Huisartsen Coöperatie en Menzis.

Financiering
Het project is mede mogelijk door een subsidie van de provincie Groningen.