Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
  • A  A  A  

In contact in de zorg

Logo In Contact In De Zorg

Wanneer?
2021 – 2022

Waar
Provincie Groningen

Wat
(Verder) ontwikkelen van ‘zorg op afstand’ vanuit het perspectief van patiënten en naasten/mantelzorgers. Beeldbellen en telefonische consulten staan hierbij centraal, al worden andere vormen niet uitgesloten.

Doelen
Het slimmer organiseren van zorg door een effectieve inzet van ‘zorg op afstand’, zoals beeldbellen en telefonische consulten, in de provincie Groningen.

Activiteiten

  • Startbijeenkomst
  • Online vragenlijstonderzoek onder inwoners van de provincie Groningen naar hun ideeën en ervaringen rond zorg op afstand en met name telefonische consulten en beeldbellen.
  • Interviews met zorgverleners over hun ervaringen met zorg op afstand.
  • Experimenten bij zorgaanbieders: op basis van de uitkomsten van de vragenlijsten en interviews wordt op vier plekken gewerkt aan het invoeren of verbeteren van zorg op afstand, afzonderlijk en in verbinding met elkaar.

Resultaten
Rapport Opbrengst Verkenningsfase In Contact in de Zorg met daarin de uitkomsten van:

  • het vragenlijstonderzoek onder inwoners naar hun wensen en ervaringen rond zorg op afstand;
  • de interviews met zorgverleners naar hun ervaringen met zorg op afstand;
  • literatuuronderzoek naar de meest recente inzichten over zorg op afstand.

Samenwerkende partners
Onderling Sterk Steunpunt – provincie Groningen, Platform Hattinga Verschure en zaVie, de Vereniging Groninger Dorpen, het Martini Ziekenhuis, Ommelander Ziekenhuis en UMCG, Zorgadvies Groningen, de Groninger Huisartsen Coöperatie en Menzis.

Financiering
Het project is mede mogelijk door een subsidie van de provincie Groningen.