Aangepaste dienstverlening Zorgbelang Groningen i.v.m. coronavirus COVID-19
Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
 • A  A  A  

Mobiliteit

Deel van een rolstoel met een hand op de band van de rolstoel

Wanneer

2017 – heden

Waar

Gemeenten in de provincie Groningen

Wat

Behartigen van belangen van de achterban op het gebied van:

 • vervoer en vervoersvoorzieningen: openbaar vervoer met bus en trein, publiek vervoer, doelgroepenvervoer, Wmo-vervoer, zittend ziekenvervoer, ambulance-vervoer, Valys;
 • mobiliteit in en om het huis (fiets, scootmobiel, rolstoel, rollator);
 • bereikbaarheid, toegankelijkheid en uitgankelijkheid van (vervoers)voorzieningen en (openbare) gebouwen;
 • inrichting van de openbare omgeving / Omgevingswet;
 • sociaal isolement en eenzaamheid en het voorkómen en bestrijden daarvan.

Activiteiten

 • Verzamelen en verspreiden van signalen, informatie, (ervarings)kennis en kunde rond mobiliteit.
 • Uitwerken van plannen die tot verbetering moeten leiden.
 • Adviseren bij het ontwikkelen en uitvoeren van (gemeentelijke, provinciale) themabijeenkomsten.
 • Stimuleren dat in alle Groninger gemeenten werkgroepen toegankelijkheid worden opgezet naar voorbeeld van de Werkgroep Toegankelijkheid in de gemeente Groningen.

Resultaten in 2019 (o.a.)

 • Vervoer:
  • een inventarisatie van spelregels Wmo-vervoer in alle Groninger gemeenten en actie om deze spelregels gelijk te trekken en ritten tot 25 kilometer tegen Wmo-tarief mogelijk te maken;
  • een gesprek met chauffeurs van het OV-bureau over welke obstakels zij tegenkomen als het gaat om toegankelijk vervoer, én hoe we die samen uit de weg kunnen ruimen.
 • Toegankelijkheid:

Samenwerkingspartners

Zorgbelang Groningen, Platform Hattinga Verschure en zaVie werken op dit thema samen in de Commissie Mobiliteit.
De leden van de commissie zijn op verschillende niveaus ervaringsdeskundigen.