Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
  • A  A  A  

Mobiliteit

Deel van een rolstoel met een hand op de band van de rolstoel

Wanneer

2017 – heden

Waar

Gemeenten in de provincie Groningen

Wat

Behartigen van belangen van de achterban op het gebied van:

  • vervoer en vervoersvoorzieningen: openbaar vervoer met bus en trein, publiek vervoer, doelgroepenvervoer, Wmo-vervoer, zittend ziekenvervoer, ambulance-vervoer, Valys;
  • mobiliteit in en om het huis (fiets, scootmobiel, rolstoel, rollator);
  • bereikbaarheid, toegankelijkheid en uitgankelijkheid van (vervoers)voorzieningen en (openbare) gebouwen;
  • inrichting van de openbare omgeving / Omgevingswet;
  • sociaal isolement en eenzaamheid en het voorkómen en bestrijden daarvan.

Activiteiten

  • Verzamelen en verspreiden van signalen, informatie, (ervarings)kennis en kunde rond mobiliteit.
  • Uitwerken van plannen die tot verbetering moeten leiden.
  • Adviseren bij het ontwikkelen en uitvoeren van (gemeentelijke, provinciale) themabijeenkomsten.
  • Stimuleren dat in alle Groninger gemeenten werkgroepen toegankelijkheid worden opgezet naar voorbeeld van de Werkgroep Toegankelijkheid in de gemeente Groningen.

Resultaten

Deze zijn terug te lezen in de volgende nieuwsbrieven:
Uit de commissie Mobiliteit juli 2021
Uit de commissie Mobiliteit oktober 2020

Samenwerkingspartners

Zorgbelang Groningen, Platform Hattinga Verschure en zaVie werken op dit thema samen in de Commissie Mobiliteit.
De leden van de commissie zijn op verschillende niveaus ervaringsdeskundigen.