Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
  • A  A  A  

Gevraagd: (nieuwe) ervaringen met telefonische afspraken en beeldbellen in de zorg

Een patiënt spreekt via beeldbellen met een zorgverlener

Door corona(maatregelen) kregen we de afgelopen jaren veel meer te maken met zorg op afstand. In plaats van dat we naar een zorgverlener toegingen, hadden we vaker een telefonische afspraak of een consult middels beeldbellen via de computer. Hoe wenselijk is zorg op afstand (op dit moment nog) voor de patiënt en naaste? Wat is ervoor nodig om deze zorg te krijgen en (beter) te laten aansluiten op wat jij nodig hebt? We horen het graag in ons online onderzoek!

Deel je ervaringen!

Ook los van corona kunnen er redenen zijn om meer zorg op afstand te geven en te ontvangen. Het scheelt bijvoorbeeld reistijd en reiskosten voor de patiënt en naaste. Ook kun je in je eigen vertrouwde omgeving blijven. Wat zijn jouw ideeën, ervaringen en verwachtingen met telefonische consulten en beeldbellen? Je kunt deze met ons delen via de online vragenlijst. Het invullen kost ongeveer 15 tot 20 minuten.
Ook als je al eerder je ideeën en ervaringen hebt gedeeld, ben je van harte uitgenodigd om mee te doen. Het kan immers zijn dat ze ondertussen zijn veranderd en ook dat horen we graag!

Samen werken aan beter contact in de zorg

De vragenlijst is onderdeel van het project ‘In contact in de zorg’. Dit heeft als doel om zorg op afstand, en met name beeldbellen en telefonische consulten, in onze provincie verder te ontwikkelen vanuit het perspectief van patiënten en hun naasten/mantelzorgers.
Zorgbelang Groningen voert het project uit in samenwerking met het Onderling Sterk Steunpunt – provincie Groningen, Platform Hattinga Verschure, zaVie, de Vereniging Groninger Dorpen, het Martini Ziekenhuis, Ommelander Ziekenhuis en UMCG, Zorgadvies Groningen, de Groninger Huisartsen Coöperatie en Menzis. Het project is mede mogelijk door een subsidie van de provincie Groningen.

Logo In Contact In De Zorg