Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
  • A  A  A  

Jeugdhulp doen we Samen

Logo Jeugdhulp doen we samen

Wanneer
2019 – 2020

Waar
Eemsdelta-gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum.

Wat
Onderzoeken:
– hoe jongeren en ouders/verzorgers structureel kunnen meepraten over de jeugdhulp;
– wat Positieve Gezondheid hierin kan betekenen.

Doel
Betere en structurele participatie  van jonge en volwassen cliënten in de jeugdhulp zodat deze beter aansluit op wat zij nodig hebben.

Context
Het project was onderdeel van het gelijknamige landelijke programma. Dit startte in 2017 en heeft tot doel het ontwikkelen en ondersteunen van structurele manieren waarop jongeren en ouders/verzorgers kunnen meedenken – en praten in de jeugdhulp. Na een landelijke inventarisatie van goede vormen van participatie, zijn deze in 2019 in verschillende regio’s in het land ingezet, waaronder in Noordoost-Groningen.

Activiteiten
Zorgbelang Groningen coördineerde en zorgde voor de uitvoering van het project in Noordoost-Groningen. We hebben in 2019 individuele gesprekken gevoerd met jongeren, ouders/verzorgers en professionals. Jongeren en ouders vertelden over hun persoonlijke ervaringen met het leven in de gemeente en de rol van jeugdhulp daarbij: wat gaat goed, wat kan beter? Met professionals is gesproken over hun visie op het meedenken van jongeren en ouders. En over de mogelijkheden van ‘Positieve Gezondheid’ voor de jeugdhulp. Begin 2020 zijn de verschillende perspectieven bij elkaar gebracht in een ‘Speak & Eat-bijeenkomst’ met alle betrokkenen. Met elkaar zijn heel wat tips en adviezen verzameld.

Resultaat
De uitkomsten van de interviews en Speak & Eat-bijeenkomst zijn/worden verwerkt in een:
– adviesrapport aan de gemeente;
– het Boekje Jeugdhulp doen we Samen, 35 tips van jongeren en ouders met daarin tips van jongeren en ouders voor meer participatie in en betere jeugdhulp.
Mede door het project in de Eemsdelta-gemeenten is de landelijke Toolkit jeugdparticipatie ter ondersteuning van lokale participatie van jongeren en ouders aangevuld en beschikbaar gekomen..

Samenwerkingspartners
Eemsdelta-gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum
Jeugdhulpinstellingen in de regio

Publicaties

Download Jeugdhulp doen we Samen, 35 tips van jongeren en ouders In dit boekje staan verhalen en 35 tips van jongeren en ouders die zijn verzameld in het project ‘Jeugdhulp doen we Samen’ in de Eemsdelta-gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum. De verhalen en tips zijn gebundeld aan de hand van de thema’s samenwerking, bejegening, maatwerk en vertrouwen. Daarnaast geeft het boekje een beeld van hoe gemeenten […]
Download Landelijke Toolkit Jeugdparticipatie In deze landelijke toolkit vind je handvatten en voorbeelden voor hoe je als gemeente de participatie van jongeren en ouders kunt vormgeven. Ze dienen ter inspiratie, want elke lokale situatie is anders en vraagt misschien om een andere invulling. Wij helpen je graag verder!