Aangepaste dienstverlening Zorgbelang Groningen i.v.m. coronavirus COVID-19
Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
  • A  A  A  

Handboek Patiëntenparticipatie

Vier blauw poppetjes die als puzzelstukjes in elkaar vallen, dit staat voor samenwerking.

Wanneer
2021 – 2022

Waar
Universitair Medisch Centrum Groningen

Wat
Ontwikkelen van een praktisch en toegankelijk Handboek Patiëntenparticipatie voor medewerkers van het UMCG die met patiëntenparticipatie aan de slag willen. Het handboek heeft betrekking op patiëntenparticipatie bij het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van onderwijs, onderzoek en zorg en beleid.

Doelen
Informeren, inspireren en op weg helpen van medewerkers in onderwijs, onderzoek en zorg, staf en management op het gebied van patiëntenparticipatie. Het UMCG wil dat het vanzelfsprekend wordt om de patiënt te betrekken in alles wat er gebeurt. Het handboek biedt hiervoor o.a. handvatten, voorbeelden en contactpersonen.

Activiteiten

  • Projectgroep van UMCG-medewerkers patiëntenparticpiatie uit onderwijs, onderzoek en zorg en twee medewerkers van Zorgbelang Groningen
  • Periodiek overleg in projectgroep over doel, aanpak en voortgang
  • Bepalen van de inhoud van het handboek aan de hand van interviews over wensen, behoeften en ‘best practices’/’do’s & don’ts’ met medewerkers uit onderwijs, onderzoek, zorg, staf patiënten én patiënten/naasten
  • Bepalen vorm van het handboek aansluitend bij andere handboeken/leidraden binnen het UMCG
  • Schrijven en vormgeven van het handboek
  • Adviseren over implementatie en borging van het handboek

Samenwerkende partners
UMCG en Zorgbelang Groningen