Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
  • A  A  A  

Regioplannen voor (mentaal) gezonder Groningen

Bijna 40 organisaties uit zorg, welzijn, onderwijs, kennisinstellingen, Groninger gemeenten en Coöperatie Menzis hebben gezamenlijk regioplannen gemaakt voor de organisatie en samenwerking op het gebied van (mentale) zorg en gezondheidsverbetering voor inwoners in de provincie Groningen. De gezamenlijke aanpak moet:

  • voorkomen dat de zorg in de toekomst vastloopt;
  • ervoor zorgen dat de gezondheid van de inwoners van Groningen verbetert.

De deelnemende organisaties – waaronder Zorgbelang Groningen – zijn verenigd in het netwerk Gezond Groningen.

Twee regioplannen

In het Regioplan ‘Gezonde Groningers, gezonde zorg’ worden de vier grootste knelpunten benoemd die tot problemen kunnen leiden als er niets verandert. Dit zijn toenemende schaarste in het zorgaanbod, een stijgende zorgvraag, mentale gezondheidsproblemen en grote gezondheidsverschillen tussen inwoners. Per knelpunt zijn in het regioplan een gezamenlijke ambitie en concrete doelstellingen geformuleerd.
De urgentie en de opgaven op het gebied van mentale gezondheid zijn in de provincie Groningen zodanig groot, dat hiervoor een eigen plan is gemaakt: het Regioplan ‘Mentale Gezondheid’. Dit is een bundeling van wat er al is, wat we willen laten groeien en wat we nog willen ontwikkelen om de mentale gezondheid in Groningen te verbeteren.

Regiovisie – regiobeeld – regioplan

De regioplannen zijn tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het bestuurlijk netwerk Gezond Groningen. Dit is het overkoepelende netwerk waarin betrokken partijen in verschillende samenstellingen samenwerken aan
alle opgaven die bijdragen aan de in 2022 samen vastgestelde regiovisie. In deze visie is de gezamenlijke ambitie ‘Gezonde Groningers, Gezonde Zorg’ geformuleerd. Medio 2023 heeft het netwerk een regiobeeld gepubliceerd waarin de grootste regionale uitdagingen in kaart zijn gebracht. Het regiobeeld is doorontwikkeld tot het regioplan.

Samen met inwoners

De regioplannen richten zich op het verbeteren van de (mentale) gezondheid van inwoners van Groningen op de lange termijn. Er wordt bij het maken van plannen daarom niet alleen over inwoners gepraat, maar steeds meer samen mét inwoners. Begin 2024 gaan de deelnemende partijen de behoeften van de inwoners ophalen. Wat hebben zij nodig om gezond te blijven of gezonder te worden? En welke rol zien zij voor zichzelf en andere inwoners?
Zorgbelang Groningen gaat hier, samen met andere partijen als de Vereniging Groninger Dorpen en Zorgzame Dorpen – binnenkort mee aan de slag!

Verder lezen

Regioplan Groningen Regioplan Mentale Gezondheid
Voorkant Regioplan Voorkant Mentaal Regioplan