Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
  • A  A  A  

Rinze Bouius nieuwe directeur bestuurder van Zorgbelang Groningen

Portretfoto Rinze Bouius

Met ingang van 1 september is Rinze Bouius benoemd als directeur-bestuurder van Zorgbelang Groningen. Hij volgt Edwin Klok op, die op 31 maart afscheid nam van onze organisatie.

Rinze heeft in diverse branches gewerkt, waaronder de gezondheidszorg en het sociaal domein. Dat deed hij in verschillende managementfuncties en als consultant en coach.

Uit persoonlijke ervaring weet Rinze hoe belangrijk het is dat een zorgverlener en zorgvrager elkaar verstaan en dat zorg aansluit op de wensen, behoeften en leefomstandigheden van patiënten en naasten. Als professional heeft hij zich ook in vorige functies ingezet om de leefwereld van de betrokkenen en de systeemwereld van de aanbieders met elkaar te verbinden.

Rinze ziet er naar uit om in zijn nieuwe functie, samen met de medewerkers van Zorgbelang Groningen en onze achterban, patiëntenbelangen voor het voetlicht te brengen en menselijke ervaringen zichtbaar te maken voor zorgorganisaties en overheden. Om vervolgens gezamenlijk te werken aan gelijkwaardigheid en wederkerigheid en aan een goede kwaliteit van zorg en welzijn.

Zorgbelang Groningen is verheugd dat we met Rinze Bouius opnieuw een ‘all round’ verbinder en bruggenbouwer aan het roer krijgen. We zijn vol vertrouwen dat we met hem de positie van Zorgbelang Groningen verder kunnen versterken en daarmee participatie en eigen regie van inwoners van onze provincie kunnen bevorderen.

Groningen, 11 juli 2022
Mieke Oosterwijk
voorzitter Raad van Toezicht