Selecteer een pagina
Zoeken
Tekstgrootte
  • A  A  A  

‘Speak & Eat’ over jeugdhulp in Noordoost-Groningen levert concrete handvatten voor verbetering

Logo van het project Jeugdhulp doen we Samen met links een roze en blauw getekend blij gezichtje en rechts de tekst Jeugdhulp doen we samenOp 22 januari jl. gingen in Partycentrum De Bolder in Delfzijl zo’n 24 inwoners, professionals, beleidsmakers en de wethouder van de beoogde gemeente Eemsdelta onder het genot van een hapje en drankje in gesprek over betere jeugdhulp in Appingedam, Delfzijl en Loppersum. Zorgbelang Groningen organiseerde deze ‘Speak & Eat’ als onderdeel van het project ‘Jeugdhulp doen we Samen’. In dit project wordt onderzocht hoe jongeren en ouders/verzorgers structureel kunnen meepraten over de jeugdhulp en wat Positieve Gezondheid hierin kan betekenen. Er werd in een persoonlijke en ongedwongen sfeer van gedachten gewisseld en dit leverde concrete handvatten op om mee aan de slag te gaan.

Speak & Eat
De ‘Speak & Eat’ was een vervolg op individuele gesprekken die de afgelopen maanden zijn gevoerd met jongeren, ouders/verzorgers en professionals. Jongeren en ouders vertelden in deze gesprekken over hun persoonlijke ervaringen met het leven in de gemeente en de rol van jeugd-hulp daarbij: wat gaat goed, wat kan beter? Ook de professionals hebben hierop hun visie gegeven. In de ‘Speak & Eat’ op 22 januari werden de perspectieven van alle betrokkenen bij elkaar gebracht. Stefan Kruis was aanwezig om de avond samen te vatten in een tekening.

Tips en adviezen
In een veilige en persoonlijke sfeer is gesproken over de thema’s vertrouwen, samenwerking, bejegening en maatwerk. Wat vonden de aanwezigen goed gaan? Wat kan beter of moet veranderen? De slotvraag van de avond was: “Stel je bent wethouder jeugdhulpverlening in de ge-meente Appingedam, Delfzijl of Loppersum, wat zou je doen om jeugdhulp te verbeteren?”. Jongeren en ouders/verzorgers deden verschillende suggesties. Zoals: bouw een vast ‘klik-moment’ in met een cliënt waarin je vraagt of deze het contact prettig vindt, wat aan de hulp heeft en samen verder wil gaan. En: bouw eerst vertrouwen op met je cliënt voordat je met opdrachten aan de slag gaat.

Vervolg
Zo zijn met elkaar heel wat tips en adviezen verzameld. De gemeente was dan ook enthousiast over de ‘Speak & Eat’ als dé manier om ervaringen op te halen en wil dit vaker uit laten voeren. De uitkomsten worden verwerkt in een boekje met daarin een indruk van de opgehaalde verhalen, de adviezen en tips, de verbeteracties van de gemeente en de tekening van Stefan Kruis.

Over ‘Jeugdhulp doen we Samen’
Het project ‘Jeugdhulp doen we Samen’ in Noordoost-Groningen is onderdeel van het landelijke programma ‘Jeugdhulp doen we Samen’. Dit programma startte in 2017 en beoogt het ontwikkelen en ondersteunen van structurele manieren waarop jongeren en ouders/verzorgers kunnen meedenken – en praten in de jeugdhulp, zodat jeugdhulp beter aansluit op wat zij nodig hebben. Na een landelijke inventarisatie van goede vormen van deze ‘participatie’, zijn deze in 2019 in verschillende regio’s in het land ingezet. Uiteindelijk leidt dit tot een ‘toolkit’ met handvatten voor gemeenten. Zorgbelang Groningen coördineert en zorgt voor de uitvoering van het project in de Eemsdelta-gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum.

Meer informatie
Meer informatie over ‘Jeugdhulp doen we Samen’ is te vinden op onze website. Zorgaanbieders en gemeenten die ook met jongeren en ouders/verzorgers willen werken aan betere jeugdhulp, kunnen contact opnemen met Marieke Nanninga (06 21458868, m.nanninga@zorgbelang-groningen.nl) of Kirsten van Genne (06 6438668, k.vangenne@zorgbelang-groningen.nl).